woensdag 23 november 2011

Geldschepping maakt eigendom onzeker

Dat geldschepping tot inflatie leidt dat mag duidelijk zijn, maar dat is niet het enige probleem. De indruk wordt gewekt dat als de inflatie binnen de perken blijft dat geldschepping dan geen probleem is. Door de geldschepping raakte het prijsmechanisme “in de war”. Dit leidt weer tot onzekerheid over de waarde van eigendommen.

dinsdag 22 november 2011

Belangengroepen versterken de instabiliteit van het bestuur

Belangengroepen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van wetgeving. Bijna altijd leidt de invoering van wetgeving daarbij weer tot het creƫren van nieuwe belangengroepen. Dit proces kan er makkelijk voor zorgen dat de betaalbaarheid helemaal uit de bocht vliegt. De verslechterde concurrentiepositie zal uiteindelijk het tij keren. Dit lokt weer hele nare maatregelen uit voor mensen die afhankelijk zijn geworden van deze voorzieningen. Het resultaat is een wisselvallige en onbetrouwbaar beleid van de overheid.
 

zondag 20 november 2011

Waar mag je geweld gebruiken?

Er is nog regelmatig discussie over hoeveel geweld je tegen een inbreker mag gebruiken. Er wordt al snel gerept over proportioneel geweld en noodweer. Maar de vraag is ook vooral waar het geweld zich afspeelt. Die inbreker bevindt zich op jouw grond en daar zou jij mogen bepalen hoe zaken er aan toe gaan. Heeft een buitenstaander het recht om te bepalen hoeveel geweld jij mag gebruiken? En hoe vrij ben je verder eigenlijk op je eigen grond. Mag je op je eigen grond eigenlijk wel bepalen wat de regels zijn, of is dat een "recht" van de overheid.

vrijdag 18 november 2011

Goud als wereldmunt

Eurosceptici hoor je regelmatig pleiten voor terugkeer naar de gulden. Men vergeet daarbij een andere oplossing, namelijk een wereldmunt. Dan bedoel ik niet een of ander politiek gedrocht. Ik heb het over goud. Goud heeft overal waarde. In elk land is het te gebruiken. De enige beperking is nog de regelgeving die het het goud lastig maakt
woensdag 16 november 2011

Loze dreigementen

Momenteel wijst iedereen met zijn vingertje naar de PIGGS landen. De braverikken slaan graag stoere taal uit. Als ze nu niet hun zaakjes op orde krijgen dan zullen er sancties volgen. Maar als het puntje bij het paaltje komt dan blijkt alles vloeibaar. Harde sancties blijven uit en dan worden de problemen toch weer vooruitgeschoven.

zaterdag 5 november 2011

Griekenland, wie helpt wie?

De vraag die nu speelt is of de Grieken wel of niet akkoord moeten gaan met het akkoord. Vanuit andere Eurolanden wordt er met veel verbazing gereageerd op het weigerachtige gedrag van de Grieken. Waarom willen de Grieken niet geholpen worden? Maar misschien zijn de Grieken niet gek en weten ze dat deze hulppakketten vooral hulp zijn aan de andere eurolanden en niet aan Griekenland.