woensdag 23 november 2011

Geldschepping maakt eigendom onzeker

Dat geldschepping tot inflatie leidt dat mag duidelijk zijn, maar dat is niet het enige probleem. De indruk wordt gewekt dat als de inflatie binnen de perken blijft dat geldschepping dan geen probleem is. Door de geldschepping raakte het prijsmechanisme “in de war”. Dit leidt weer tot onzekerheid over de waarde van eigendommen.


Geldschepping leidt tot overmatige liquiditeit in sommige sectoren. Hier kunnen zeepbellen ontstaan. Aan de andere kan het resultaat ook weer opdrogen van markten veroorzaken. Door de overmatige liquiditeit is er altijd wel ergens een zeepbel. Maar je weet niet waar. Dit leidt tot onzekerheid. Geld vliegt de wereld over op zoek naar zekerheid en veiligheid. Deze beweeglijkheid van geld vertaald zich naar prijsschommelingen op markten waar je juist naar zekerheid zoekt. De toegenomen liquiditeit leidt tot meer onzekerheid en die leidt weer tot het opdrogen van sommige markten. Zoals nu bijvoorbeeld het geval is bij de obligatiemarkten. Het recept van de centrale banken voor opdrogende markten is meer liquiditeit. Op korte termijn werkt dit wellicht, maar op lange termijn worden de problemen nog groter.

Dit mechanisme kun je goed toelichten aan de hand van de huizenmarkt. De rente wordt laag gehouden door centrale banken. Het lenen van geld voor een huis wordt daardoor eenvoudiger. Verder is er ook allerlei regelgeving die het lenen voor een huis makkelijker maakt. Zo komt er meer geld op de huizenmarkt dan in een vrije situatie het geval zou zijn. De huizenprijzen kunnen daardoor flink stijgen. Maar op een gegeven moment wordt men achterdochtig ten aanzien van de hoge prijzen en dan droogt de markt juist weer op. Door inmenging van de overheid is het niet meer duidelijk wat de waarde van een huis nu werkelijk is. De waarde van de hypotheek is echter glashelder. Onzekerheid over de onderliggende waarde van de hypotheek brengt dus grote risico’s voor gezinnen met zich mee.

Een van de belangrijkste eigendommen die veel mensen bezitten is hun pensioengeld. Een potje voor later en dan wil je graag zekerheid hebben. Door geldschepping wordt de waarde van de pensioenen uitgehold. Geldschepping stimuleert de inflatie en de koopkracht van spaargeld zoals bijvoorbeeld pensioengelden gaat daardoor achteruit. Geldschepping gaat daarbij ook nog eens samen met een lagere rente. Een lagere rente werkt ook in het nadeel van spaarders en dus de pensioenfondsen. Een derde probleem is dat het pensioengeld belegd wordt op financiƫle markten die heel beweeglijk zijn. De dekkingsgraden van de pensioenfondsen stuiteren de laatste tijd steeds heen en weer (ook door wisselende rente). Ook hier zie je dat prijzen verstoord zijn. Het is niet duidelijk wat nu eigenlijk de waarde is van de bezittingen van het pensioenfonds. Het resultaat daarvan is dat de waarde van de pensioengelden per maand flink kunnen fluctueren.

Geldschepping tast dus belangrijke zekerheden aan. De waarde van belangrijke bezittingen wordt onduidelijk. Dat raakt de burger in essentiƫle zekerheden zoals de waarde van zijn huis of pensioen. En die onzekerheid blijft alleen maar toenemen door het korte-termijnbeleid van centrale banken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten